Aangescherpte corona-maatregelen! (november 2021)

Beste allemaal,

Zoals iedereen waarschijnlijk heeft meegekregen, zijn de maatregelen vanuit het Kabinet weer aangescherpt en hebben deze ook direct invloed op het basketballen bij De Hoppers. Wij begrijpen dat net als in de rest van de samenleving hier verschillend over wordt gedacht. Hier kan veel over worden gezegd, maar wij kunnen deze maatregelen niet ontlopen. In deze e-mail willen wij iedereen informeren over de nieuwe richtlijnen, welke zullen gelden vanaf morgen zaterdag 6 november.

Voor spelers:
– Voor iedereen onder de 18 jaar zijn er geen wijzigingen. Er is dus geen Corona Toegangsbewijs (CTB) nodig. Denk er wel om dat je jezelf altijd kunt identificeren en men je leeftijd kan controleren als hier twijfels over bestaan.
– Voor alle spelers vanaf 18 jaar is het CTB verplicht gesteld. Dit betekent dat je een geldige QR-code en identiteitsbewijs moet kunnen overleggen, mocht hier naar gevraagd worden. Wij zijn niet op de hoogte of elke sportvereniging en sporthal deze controle zal uitvoeren, maar dit is wel waar wij vanuit moeten gaan Wij hebben al mails ontvangen van meerdere verenigingen dat zij zich hier aan houden.
Binnen de Vredehof zal deze controle in ieder geval sowieso worden uitgevoerd. Het is dus noodzakelijk een geldige QR-code én identiteitsbewijs bij je te hebben voor spelers boven de 18 jaar die trainen en wedstrijden spelen.

Voor ouders en overig publiek:
– Dezelfde regels die voor spelers gelden, gelden ook voor ouders en publiek. Een CTB is dus noodzakelijk om de sporthal of kantine te betreden voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Ook hier geldt dat wij niet weten hoe de lokale vereniging en sporthal omgaat met de richtlijnen, maar dit is waar wij vanuit moeten gaan.
– Helaas is het voor ons onmogelijk om deze controle uit te voeren bij trainingen. Hierom is besloten dat wij vanaf zaterdag 6 november geen ouders meer toe kunnen laten bij de trainingen.
– De 1,5-meter-regel keert weer terug. In de auto is hierom een mondkapje verplicht voor iedereen die 18 jaar en ouder is en meerijdt. Wij laten het aan de chauffeur om hier zijn/haar voorkeur in aan te geven. Ga ook hier er vanuit dat een mondkapje noodzakelijk is en verplicht gesteld kan worden.
– De komende thuisdagen zullen organisatorisch een extra uitdaging worden. De controle aan de deur moeten wij zelf organiseren. Hulp is hierbij meer dan welkom! Mocht je in de gelegenheid zijn om ons hierbij een deel van de thuisdag te ondersteunen, dan horen wij dit heel graag. Je kunt aanmelden door een reply op deze mail te sturen of je op te geven bij jouw trainer/coach.

Voor trainers, coaches, scheidsrechters en jury bij wedstrijden:
– Er is een uitzondering gecreëerd voor deze ondersteunende functies bij trainingen en wedstrijden. Om alle wedstrijden qua organisatie te laten doorgaan heeft de Nederlandse Basketbal Bond (NBB) aangegeven dat er geen CTB plicht is voor deze groep.

De nieuwe maatregelen zullen na een periode van ouderwets volop basketballen en supporteren weer stevig wennen zijn. Wij verwachten dat we met elkaar deze nieuwe maatregelen goed kunnen uitvoeren en zo alsnog een zo goed mogelijk einde van de 1e seizoenshelft kunnen beleven. Gelukkig blijft de mogelijkheid bestaan om lekker te kunnen basketballen én supporteren.
Denk om jezelf en elkaar en hopelijk tot ziens in de sporthal!

Met sportieve groet,

Wytze Tesselaar
Voorzitter B.V. De Hoppers

Ps. Als achtergrondinformatie verwijzen wij ook naar het bericht dat de NBB heeft geplaatst n.a.v. de nieuwe maatregelen: https://www.basketball.nl/nieuwsoverzicht/nieuwe-coronamaatregelen-voor-zaalsporten/