Bericht van de voorzitter (16 maart)

Beste allemaal,

Na een veel te lange periode waarin sportend Nederland gedwongen tot stilstand kwam en er helaas dus niet getraind kon worden, konden wij de afgelopen week de meeste trainingen gelukkig weer oppakken. Er wordt weer gebasketbald en dat geeft een goed gevoel! Een stapje in de juiste richting op weg naar het nieuwe normaal. Ik hoop oprecht dat een derde grote golf van besmettingen uit blijft en dat wij langzaam maar zeker kunnen gaan nadenken over zaken als een wedstrijdschema, jurydiensten, rij- en wasschema’s en een ‘starting-five’. Want hoe normaal was het altijd dat de zaterdag basketbaldag was?! Nu weten wij helaas wel beter en is het al een veel te lange tijd stil in de Vredehof. Gelukkig gloort er nu licht aan het eind van de tunnel. Er mag weer getraind worden en daar wordt direct goed gebruik van gemaakt. Het is buiten, het is soms nat, winderig en koud, maar wij ontmoeten elkaar weer en er wordt weer het spelletje gespeeld waar wij allemaal zo gek op zijn. Hoe fijn is dat!

In februari heeft het bestuur de bijzondere situatie van dit seizoen besproken. Specifiek zijn de financiën van B.V. De Hoppers uitgebreid ter sprake gekomen. Het opstellen van de jaarbegroting is een nauwkeurig proces dat altijd precies passend is. Wij zijn geen club met enorm grote ledenaantallen en heel veel verdiensten, maar wij hebben natuurlijk wel zo onze vaste lasten. Denk hierbij aan kosten voor scheidsrechters, inschrijvingen bij de bond, ballen, tenue’s, kosten voor trainers en o.a. de zaalhuur. Voor dit laatste punt hebben wij dit seizoen een mooie meevaller gekregen. Doordat wij een deel van dit seizoen niet trainen, hoeft er deels geen zaalhuur afgedragen te worden. Hierdoor zullen onze vaste lasten voor dit jaar lager uitvallen dan begroot. Unaniem is tijdens het bestuursoverleg besloten dat deze meevaller terecht moet komen bij de leden. Immers; een groot deel van dit seizoen worden er geen wedstrijden gespeeld en er is een aantal maanden geen mogelijkheid geweest om te trainen. Een deel van de vaste lasten van de club is echter gewoon doorgelopen. Het bestuur heeft het besluit genomen dat het positieve deel dat overblijft na de sluitende begroting 20/21 evenredig verdeeld terugvloeit naar de leden in de vorm van een compensatie in de contributie voor het seizoen 21/22 en een eenmalige reservering van €1500 voor de organisatie van een jeugdkamp.

Tijdens de komende bestuursvergadering zal het exacte bedrag per betalend lid bepaald worden. De hoogte van dit bedrag zal rond half april met iedereen gecommuniceerd worden.

De contributie voor het seizoen 20/21 zal door iedereen normaal voldaan moeten worden. De club is net als de gehele samenleving geconfronteerd met een situatie van overmacht en moet voldoen aan de verplichting tot betaling van de vaste lasten.

Zoals het er nu naar uit ziet zal het seizoen langer duren dan normaal. De trainingen en mogelijk wedstrijden lopen door in de maanden mei-juni. Normaal gesproken eindigt het seizoen in april. Wij hebben hiertoe besloten om de verloren maanden deels te kunnen compenseren.Mocht er in september 2021 nog steeds niet normaal gesport kunnen worden, dan komt het bestuur met een nieuw besluit rondom opzeggen van het lidmaatschap van seizoen 21/22. Onze hoop is er echter op gevestigd dat er tegen die tijd weer ‘normaal’ binnen gesport mag worden.

Middels dit bericht wil ik Jan Hoek ontzettend bedanken voor zijn inzet als secretaris van De Hoppers de afgelopen jaren. Jan heeft zijn rol uitstekend vervuld en heeft begin maart afscheid genomen. De vacature van secretaris wordt momenteel tijdelijk opgevangen door bestuurslid Edwin van Loon. Edwin bedankt voor je flexibiliteit! Aangezien Edwin ook al andere bestuurstaken heeft, zoeken wij met spoed een nieuw bestuurslid die de rol van secretaris op zich wil nemen. Op de site van De Hoppers staat inmiddels een taakomschrijving. Geïnteresseerden kunnen zich bij een van de bestuursleden melden.

Namens het bestuur wil ik alle leden enorm bedanken voor het feit dat jullie de club in deze moeilijke tijd trouw zijn gebleven. Ik hoop eenieder zo snel als mogelijk is weer te ontmoeten in De Vredehof.

Met sportieve groet,
Wytze TesselaarVoorzitter B.V. De Hoppers