De Bond schrapt restant competitie 2020-2021

Beste leden, ouders en geïnteresseerden,

De Bond heeft ons helaas laten weten dat met de huidige maatregelen en vooruitzichten, het niet reëel is dat de competitie van het huidige seizoen kan worden uitgespeeld. Hierom zullen alle wedstrijden worden verwijderd en wordt alles gericht op een goede organisatie van het seizoen 2021-2022. Er wordt nog gekeken wat evt. extra georganiseerd kan worden in de zomer, zoals een zomercompetitie of extra activiteiten zoals clinics. De invulling hiervan is nog niet duidelijk op dit moment.

Vanuit het Bestuur van De Hoppers verandert er niet veel aan ons beleid. Behalve dat er nu definitief een einde komt aan de competitie van 2020-2021. Wij zullen, waar mogelijk met de geldende maatregelen, zoveel mogelijk proberen te organiseren voor onze leden (zoals er nu weer wordt getraind door alle teams t/m U18 leeftijd).
Voor meer details verwijzen wij naar het bericht van Wytze van 16 maart.

Op woensdag 14 april komt het Bestuur weer bij elkaar en zullen wij vergaderen. Hierna zal wederom terugkoppeling worden gegeven naar iedereen, dus houd de website in de gaten.

Blijf gezond en op naar een betere situatie waarin we weer volop kunnen basketballen met elkaar,

Het Bestuur