De Hoppers NEWS! Bericht van de voorzitter (mei 2021)

Beste leden, ouders en verzorgers,

De buitentrainingen lopen inmiddels en met het zomerse weer in aantocht, hebben we ook het vooruitzicht op fijne basketbalavondjes op het plein. Wij kijken positief naar de toekomst en sluiten dit ingewikkelde coronajaar hopelijk binnenkort af.
Er zijn een aantal zaken besproken tijdens het laatste bestuursoverleg die ik met jullie wil delen:

Seizoen 2021-  2022:
Wij hopen natuurlijk dat het nieuwe seizoen na de zomervakantie normaal van start kan gaan. De voorbereidingen zijn in volle gang. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de nieuwe teamindeling. Deze week stemmen wij met de NBB af hoeveel teams er door De Hoppers dit nieuwe seizoen aan de competitie gaan deelnemen. Uiterlijk half juni, maar hopelijk eerder, verwachten wij meer duidelijkheid te kunnen geven over de team indelingen voor komend seizoen.Na de zomervakantie starten de trainingen weer vanaf maandag 23 augustus 2021. We kunnen ons dan hopelijk weer gaan voorbereiden op het spelen van wedstrijden. Dat is waar we het allemaal voor doen!

Seizoen 2020 – 2021:
Op dit moment zijn er nog geen versoepelingen voor het binnensporten bekend. Wij blijven dus buiten trainen. De buitentrainingen lopen tot en met 25 juni 2021. Als er nog versoepelingen aankomen dan gaan wij ons zo snel mogelijk beraden op een leuke seizoensafsluiter.

Compensatie contributie i.v.m. de corona situatie:
Zoals eerder gemeld, heeft het bestuur besloten om over te gaan tot compensatie van de contributie. Zodra het resultaat van het 2020-2021 definitief is, wordt het overschot van dit seizoen omgerekend naar een percentage van de te verwachte contributie-inkomsten van 2021-2022. Dit percentage zal aan alle leden die in 2021-2022 lid zijn gebleven, worden doorberekend. Zoals dit er nu naar uit ziet, zal dit een korting zijn van 20-25% op de contributie van 2021-2022.
Leden die voor of tijdens 2019-2020 lid zijn geworden en hun huidige lidmaatschap hebben opgezegd, kunnen een persoonlijk verzoek tot gedeeltelijke compensatie van de betaalde contributie indienen of zijn kunnen hiervan af zien en zo hun steentje bijdragen aan een gezonde vereniging. Het uitgespaarde bedrag zal dan ten goede komen aan de activiteiten die wij komend seizoen voor de leden gaan organiseren. Wij hebben immers heel wat moois in te halen! Binnengekomen verzoeken tot compensatie worden per situatie door het bestuur in behandeling genomen en mogen verstuurd worden naar dehoppers.voorzitter@gmail.com

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Het nieuwe seizoen start traditioneel met de ALV. De ALV vindt plaats op woensdag 25 augustus 2021 om 20.00 uur in De Vredehof. Je kan je aanmelden via: dehoppers-jeugd@hotmail.com
Ik hoop dat iedereen nog een aantal leuke buitentrainingen heeft en dat ik binnenkort jullie kan inlichten welke versoepelingen er plaats gaan vinden en wat dat voor ons allemaal betekent.

Namens het bestuur en met sportieve groet,

Wytze Tesselaar
Voorzitter B.V. De Hoppers