Geen basketbal meer t/m 31 maart…

Beste leden, 

Aan het begin van de avond heeft een aantal vertegenwoordigers van De Hoppers overleg gevoerd over het advies van de regering en bericht dat wij hebben ontvangen van de Nederlandse Basketball Bond (NBB). De NBB heeft alle basketbalwedstrijden tot en met 31 maart 2020 afgelast. Tevens adviseert de NBB alle verenigingsactiviteiten en trainingen af te gelasten. Basketbal is een semi-contact sport waarbij iedereen speelt met dezelfde bal en waarbij je dicht in elkaars nabijheid sport beoefent.
Ondanks het feit dat kinderen en jongeren niet direct in de risicogroep vallen, achten wij het niet verantwoord om de trainingen door te laten gaan. In navolging van vele sportverenigingen in Nederland heeft De Hoppers daarom besloten om per direct alle trainingen tot en met 31 maart 2020 te cancellen. Wij volgen de nieuwsberichten en het advies van de NBB nauwgezet. Op het moment dat het advies wijzigt en het weer veilig is om te komen trainen, zal er een nieuw bericht vanuit het bestuur aan alle leden verzonden worden. In de week van 31 maart zal het bestuur de situatie opnieuw beoordelen en met een nieuwe reactie komen. 

Het bestuur betreurt ten zeerste dat deze maatregel genomen moet worden, maar gegeven de huidige situatie staat de gezondheid van alle leden, en hun naasten, voorop. Mocht je vragen en of opmerkingen hebben dan kan je deze via de mail stellen aan Peggy (dehoppers-jeugd@hotmail.com). 

Met sportieve groet,
Het Bestuur