Nieuws einde seizoen 2019-2020

Beste leden, ouders/verzorgers,

Via onze website en social media was al te lezen dat het seizoen 2019-2020 volledig is geannuleerd door de Bond. In deze e-mail willen wij iedereen informeren over het afronden van het seizoen 2019-2020 en, voor zover mogelijk, vooruit te kijken naar het seizoen 2020-2021.

Het is vreemd om al vooruit te kijken naar tijden waarin basketbal met elkaar en andere activiteiten weer mogelijk zijn, maar wij willen u informeren over onze plannen en graag vooruit kijken naar betere tijden voor iedereen.

BESTUURLIJK NIEUWS
Allereerst moeten wij beginnen met een enorm belangrijke mededeling. Onze voorzitter, Michel Moeskops, heeft aangegeven na 14 jaar het stokje te gaan overdragen en zich terug te trekken als voorzitter, vanaf het nieuwe seizoen 2019-2020. Helaas via deze weg, maar niet minder gemeend, willen wij Michel ontzettend bedanken voor zijn inzet als voorzitter en alle activiteiten waarbij hij in de afgelopen decennia heeft geholpen binnen De Hoppers. De groei van de Basketballschool, het opbloeien en doorgroeien van de vereniging als geheel en zijn eigen rol als een van de drijvende krachten binnen het bestuur heeft Michel tot een belangrijke kracht gemaakt. MICHEL, BEDANKT!
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV), welke op woensdag 26 augustus wordt gehouden vanaf 20.00 uur in de Vredehof (inloop en inzicht in het financiële resultaat is vanaf 19.30 uur mogelijk), zal Michel officieel aftreden als voorzitter. Kent u iemand die u geschikt ziet als voorzitter of heeft u zelf interesse in deze of een andere bestuursfunctie? Laat het ons dan vooral weten, want ondanks dat wij steeds meer hulp krijgen van vrijwilligers zijn wij nog altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden om ons bestuur volledig te maken.

EINDE SEIZOEN 2019-2020 EN VOORUITZICHT 2020-2021– T/m 1 juni zullen er geen activiteiten via De Hoppers worden georganiseerd. Wanneer wij weer activiteiten kunnen oppakken blijft voorlopig onzeker. Zodra hier weer mogelijkheden voor zijn, zullen wij dit zeker oppakken waar mogelijk voor al onze leden. – Echter gaan wij er vanuit dat het basketbal pas weer vanaf volgend seizoen zal starten. Het plan is om vanaf maandag 24 augustus weer te starten met trainen. Op zaterdag 5 september willen wij een openingstoernooi organiseren, inclusief de jaarlijkse BBQ. Dus: save the date: zaterdag 5 september 2020!

TEAM INSCHRIJVINGEN EN TEAM INDELINGEN VOLGEND SEIZOEN– Dan, een belangrijke (maar hopelijk overbodige) melding ter herinnering. Mocht je na dit seizoen toch je lidmaatschap willen opzeggen of aanpassen, dan dient dit voor 1 mei schriftelijk (lees: per e-mail) te worden gedaan bij de ledenadministratie: dehoppers-ledenadm@hotmail.com.Tevens verwachten wij dat leden die het afgelopen seizoen recreant waren, maar komend seizoen competitie willen spelen dat zij dit z.s.m. melden. Andersom (van competitie spelend naar recreatief lid) moet ook voor 1 mei worden gemeld. De reden is dat wij onze teams voor volgend seizoen begin mei al bij de Bond moeten aanmelden.- De komende weken zullen wij als Bestuur en Technische Commissie (TC. bestaande uit Kiki Benning, Wytze Tesselaar en ondergetekende) de grove planning maken voor komend seizoen. Vanaf 1 mei zullen wij een voorlopige team indeling maken en deze communiceren via onze normale kanalen. Volg ons dus ook op Instagram en Facebook!

Tot slot, mocht u vragen hebben over iets van bovenstaande of andere onderwerpen, dan kunt u zich altijd melden bij Peggy de Rijk (dehoppers-jeugd@hotmail.com) of reageren op dit e-mailadres.
Wij wensen iedereen in deze zorgelijke tijd het allerbeste toe en hopen elkaar weer gezond en wel te treffen komend seizoen!

Namens Het Bestuur, Met sportieve groet,
Bart Schuurman